0
EUR
0,00

Schachttechnik

1    3 

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 300 x 300 mm

279,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 450 x 450 mm

288,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 500 x 500 mm

310,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 600 x 600 mm

320,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 635 x 635 mm

370,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 800 x 800 mm

465,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

626,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 600 x 600 mm

332,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 800 x 800 mm

509,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Aluminium

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

673,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 450 x 450 mm

253,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 500 x 500 mm

274,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 600 x 400 mm

295,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 600 x 600 mm

311,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 635 x 635 mm

308,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 600 mm

326,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 800 mm

373,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 600 mm

379,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 800 mm

447,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

487,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 600 x 400 mm

274,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 600 x 600 mm

341,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 600 mm

438,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 800 mm

550,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

751,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 300 x 300 mm

593,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 450 x 450 mm

603,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 500 x 500 mm

646,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 600 x 600 mm

711,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 635 x 635 mm

896,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 800 x 800 mm

1.001,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

1.313,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 600 x 600 mm

1.068,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 800 x 800 mm

1.507,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

2.220,00 EUR
Mehr Details

Panikverschluss

für Schachtabdeckungen

95,00 EUR
Mehr Details

Verschlußkappe mit Schloß

für Brunnenabdeckungen

47,00 EUR
Mehr Details

Verschlußkappe mit Stift

für Brunnenabdeckungen

52,00 EUR
Mehr Details

Bedienungsschlüssel

für Brunnenabdeckungen

27,00 EUR
Mehr Details

Zylinderschloss

für Brunnenabdeckungen

105,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl verzinkt

Schachtmaß 625 x 625 mm

749,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 800 mm

893,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

1.111,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl verzinkt

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

1.329,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, V2A

Schachtmaß 625 x 625 mm

1.263,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, V2A

Schachtmaß 800 x 800 mm

1.427,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, V2A

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

1.680,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, V2A

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

2.228,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß 625 x 625 mm

908,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 800 mm

1.067,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

1.239,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

1.508,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert, V2A

Schachtmaß 625 x 625 mm

1.734,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert, V2A

Schachtmaß 800 x 800 mm

2.104,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert, V2A

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

2.295,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, eckig, isoliert, V2A

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

2.660,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 625 mm

838,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 800 mm

1.043,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 1000 mm

1.164,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, V2A

Schachtmaß D = 625 mm

1.307,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, V2A

Schachtmaß D = 800 mm

1.448,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, V2A

Schachtmaß D = 1000 mm

1.626,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 625 mm

1.070,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 800 mm

1.247,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert , Stahl verzinkt

Schachtmaß D = 1000 mm

1.441,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert, V2A

Schachtmaß D = 625 mm

1.973,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert, V2A

Schachtmaß D = 800 mm

1.892,00 EUR
Mehr Details

Brunnenabdeckung, rund, isoliert, V2A

Schachtmaß D = 1000 mm

2.248,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 625 x 625 mm

673,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 800 x 800 mm

816,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

979,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

1.243,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 625 x 625 mm

1.084,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 800 x 800 mm

1.304,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 1000 x 1000 mm

1.567,00 EUR
Mehr Details

Schachtabdeckung, V2A

Schachtmaß 1200 x 1200 mm

2.138,00 EUR